2009-10-26

Dagens haiku: Insikt om vari det märkliga i ett beteende ligger

När man fyllt 40
är det hög tid att sluta
vara lillgammal.