2008-07-01

Gästspel från Conan Poeten

Jag gick helklassisk humanistisk linje på gymnasiet, och läste sålunda latin i 2:an och 3:an och grekiska i 3:an. I 14 år har jag levt i villfarelsen att jag älskade de klassiska språken med vild frenesi, att jag var en sann humanist, en Upprätthållare Av De Antika Konsterna, en Homeros Vapendragare, en... ja, ni fattar. Men efter en seriös "rota i gamla papper"-session nu ikväll hittade jag en dikt som visar en annan version av historien...

ODE TILL GREKISKAN
ett surrealistiskt klagopoem av Conan "Ångest" Bibliotekarien

I denna stund jag grekiska har
och vill nu mest bara spy
Jag tittar hellre på elefanten Babar
Snälla, hjälp mig att fly!

Detta ämne är absolut skittrist
utan mening, okul och dumt
Astråkigt, totalt ointressant och helt visst
hjärndött, kräkframkallande och skumt

Varför fanns det folk i Grekland förr
som talade ett dötråkigt språk?
Kunde jag skulle jag öppna en dörr
till deras tid och dem slå med en påk

Och varför skulle just detta mål
bli så poppis och ballt bland di lärda
när det mest låter som sluddrande vrål
och lektionerna knappt går att uthärda

Jag förbannar de som hittade på
grekernas grammatik
Min framtid i detta är lätt att spå
Jag blir nog ett fagert lik

Mjälten sväller och njurarna spräcks
Jag får hjärnsläpp och lungödem
I min mage rastlöshetsfjärilar kläcks
Jag blir hämtad för psykproblem

Jag får sitta i cell med jättemjuk vägg
jag studsar runt och har kul
De andra kallar mig"schizofrent drägg"
Jag tror varje dag är jul

Grekiska ett värdelöst ämne är
se själv vad som hända kan
Vi lever här i djup misär
och skulden har blott ett enda land

Det som grämer mig mest och som plågar mig
är att all denna pina är självvald
Jag tror jag dränker mig i en butelj
priset för pinan är bittert betald

Läraren kan jag heller ej tåla
med sin odör av parfym och svett
Ack, ville hon flytta till Östervåla
hon driver mig fjärran från sans och vett

Mer stressad person jag sällan har mött
den tankspriddaste är hon likväl
bara jag ser henne blir jag svårt trött
och känner mig som tidens träl

Ja, lyd ett råd från en som vet:
håll dig borta från greker och annat sånt skräp
i annat fall är rådet mitt det:
den som tvingar dig till det - blott dräp!

3 Comments:

Blogger Falstaff said...

Mycket vackert - men borde det inte vara på hexameter?

Det påminner för övrigt om ett bevingat uttalande av en bekant som pluggade teologi och därför läste nytestamentlig grekiska:

"Vänta bara tills jag dör och kommer till himlen. Då ska Paulus få se på Fan".

13:21  
Blogger Conan Bibliotekarien said...

Jag var nog för frustrerad för att försöka få till en hexameterdikt när det begav sig, haha.

14:17  
Blogger anhängare said...

haha haha. tack för dagens bästa skratt!
på min bibbla läses/lånas döda språk av väldigt få personer - så jag tror din analys är helt riktig. då som nu. latin tycks folk vara lite mer intresserade av. I alla fall då de ska döpa sina företag eller tatuera sig!

14:32  

Skicka en kommentar

<< Home