2008-05-11

Ett gästspel från Conan Privatpersonen

Robocop Kraus är helt klart vad jag kommer lyssna på när jag sitter och kattar arkeologiska rapporter ett bra tag framöver.

För övrigt anser jag att förkortad katalogisering är ett jävligt bra påhitt.