2007-11-02

Att göra:

Uppdrag exponering:
Be kollegan H och kollegan G om allt material de har om exponeringsmöbler

Uppdrag specialtema:
a) fixa länkar på temat till webbplatsen
b) ta ut böcker om temat i alla signum
c) fundera på exponering, vad kan göras på HELA fack så det blir en helhet?

Katalogisera AMA-pärmarna (GAAH!!)

Inköpen till specialsamlingen!

Ta reda på vilka intresseföreningar det finns och skaffa kontaktpersoner där – fråga kollegan L

Kolla hur man gör med biografier vid libriskatalogisering; måste man skriva personens yrke för att få göra z-klassning, i vilket fält läggs formämnesordet (?) biografi (600 för personnamn eller 650 allmänt?) etc…

Kolla böcker om världshaven, både biologi, hur de funkar och miljöaspekter

Gör nyförvärvslista över specialsamlingen

Gallra J, S och U och magasin

Kolla hur bevaka utgivning av U* (har mailat gamla kollegan L)

Rensa tomma poster

Gör lista över mest utlånat i mina ämnen

Sätt i nya blad i miljöbalkspärmen

Magasinera böckerna från M- & K-gallringen

Fråga Btj:
a)Får man ändra i BURK-poster annat än i 596 och 690 + 691?
b) Kolla vilka poster som har fler ISBN och i vilket fält de ligger, kolla poster med olika tryckår men där böckerna i övrigt är identiska. Skön gör detta (förkortad katalogisering), men är det tillämpligt (eller lämpligt) på fack??
Kolla med produktansvarig för BURK-sök och bibliografisk service eller chefen för katalogiseringen
(har mailat gamla kollegan L)

2 Comments:

Blogger malin said...

med några bilder till så blir det som En kos dagbok..poetiskt

21:13  
Blogger Conan Bibliotekarien said...

Oj, att bli jämförd med Beppe... nu har jag nått så långt som en bloggare kan! :D

13:30  

Skicka en kommentar

<< Home