2008-12-25

Mysteriet med det mystiska julkortet III

Cirkelmannen [slänger nonchalant fram lånekortet med ett manér som påminner mig om en 25-örescharmör i en pilsnerfilm från 40-talet]: Du kan ju se efter om det kommit några böcker till [random gubbnamn]!

Conan: Öh... okej... väntar du på reservationer så...

CM [fortfarande med samma tonfall som den slemme kisen från stan som kommer och sätter griller i huvet på flickorna i Knohult]: Titta på kortet nu!

C [skannar kortet]: Nej, du har inga böcker att hämta.

CM [sjunker ihop en smula]: Nähä... nänä... god jul på dig då! [lommar iväg medan han likt en uggla vrider huvet 180 grader och stirrar på mig tills han kommer ur synhåll bakom en bokhylla]

C: God jul...

... fortsättning följer...